Forum literackie Ogród Ciszy
Przyjazne forum literackie

Konkursy Ogrodu Ciszy - V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Witolda Gajdy

Jan Stanisław Kiczor - Pon 19 Cze, 2017
Temat postu: V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Witolda Gajdy
Forum Literackie „Ogród Ciszy” ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycki.

Od bieżącej edycji Konkurs przyjmuje pełną nazwę:

„Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Witolda Gajdy”.


Regulamin

V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Witolda Gajdy:


1. Organizatorem Konkursu jest Forum Literackie "Ogród Ciszy", reprezentowane przez Jana Stanisława Kiczora.

2. Celem Konkursu jest promocja twórczości poetyckiej.

3. Do Konkursu zaproszeni są wszyscy chętni piszący w języku polskim bez względu na przynależność do Związków Twórczych, zarówno przed debiutem jak i po nim.

4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu trzy wiersze własnego autorstwa o dowolnej formie i tematyce, nigdzie wcześniej nienagradzane (za nagradzane uznaje się wszystkie wiersze, które kiedykolwiek zdobyły nagrody (bez względu na ich stopień), wyróżnienia, lub inne nagrody okolicznościowe), niewysyłane równolegle na inne konkursy literackie oraz niepublikowane drukiem i w Internecie.

5. Utwory winny być napisane czcionką Times New Roman 12 z pojedynczym odstępem
między wersami (podwójny po każdej zwrotce). Odstępstwo od ww. reguły może być
dopuszczone, gdy wynika to ze specyfiki wiersza. Nie będą przyjmowane wiersze pisane w różnych formach graficznych (choinki, romby, serduszka itp.), nadto „wklejane” ze skanów.

Wiersze winny być oznaczone godłem słownym i wysyłane jako jeden załącznik, zapisany w pliku „doc”, docx, lub „rtf”
na adres e-mail: kiczor@poczta.onet.pl

6. Autor może wysłać na Konkurs tylko jeden zestaw wierszy.

7. Uczestnicy przesyłają utwory konkursowe od daty ogłoszenia do 15 października 2017 r. na adres Organizatora Konkursu:
kiczor@poczta.onet.pl

Warunkiem uwzględnienia nadesłanych wierszy jest podanie (do wiadomości Organizatora) swoich danych osobowych (nazwisko i imię) wraz z aktualnym adresem, w drugim załączniku, łącznie z godłem jakim oznaczone zostały wiersze.

8. Przystąpienie uczestników do Konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem przez nich zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883. a także z oświadczeniem, że nadesłane wiersze są ich autorstwa. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatną prezentację nadesłanych wierszy w wydawnictwach pokonkursowych, prasie, radiu, telewizji, oraz na ich publikację na forum „Ogród Ciszy”. Dotyczy to w szczególności tekstów nagrodzonych i wyróżnionych.

9. Z udziału w Konkursie wyłączony jest Organizator.

10. Nadesłane utwory zostaną ocenione przez profesjonalne jury.

11. Decyzje Jury są ostateczne.

12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 30 listopada 2017 r. na stronie Forum Literackiego „Ogród Ciszy” - www.ogrodciszy.pl i na Facebooku na stronie Ogrodu Ciszy


13. Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody:

- I miejsce – 600,00 PLN
- II miejsce - 400,00 PLN
- III miejsce - 200,00 PLN

Miejsca IV i V – wyróżnienia książkowe z dedykacjami Jurorów.

Ponadto wszyscy nagrodzeni otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Zwycięzcy (I, II i III miejsce), w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników, muszą
przesłać do Organizatora, numer konta i dane konieczne do wysłania nagrody.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

15. Nieprzestrzeganie przez uczestników postanowień Regulaminu Konkursu będzie
skutkowało dyskwalifikacją nadesłanych przez nich tekstów.

16. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują wszelkie postanowienia Regulaminu.

17. W sprawach spornych, nieujętych w Regulaminie Konkursu, ostateczne rozstrzygnięcia pozostają w gestii Organizatora.

18. Pod wskazanym adresem e-mail można w razie potrzeby otrzymać dodatkowe informacje.


Organizator - Forum „Ogród Ciszy” –
Jan Stanisław Kiczor

.

Mariola Kruszewska - Pon 19 Cze, 2017

Wierszy nie trzeba oznakować godłem?
Jan Stanisław Kiczor - Pon 19 Cze, 2017

Poprawione. Kilka osób czytało, myślało, i ... :rozyczka: :rozyczka: :rozyczka:
Liliana - Pią 30 Cze, 2017

Jan Stanisław Kiczor napisał/a:
4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu trzy wiersze własnego autorstwa...


Czy to oznacza, że wierszy może być mniej? :-D

Jan Stanisław Kiczor - Sob 01 Lip, 2017

Tak. Dokładnie to oznacza :rozyczka:
Jan Stanisław Kiczor - Pią 08 Wrz, 2017

Jeszcze trochę ponad miesiąc czasu, różni ludzie z Polski wysyłają, a od nas - nikt jeszcze... A przecież (pomijając nagrodę), byłby to jakiś hołd dla Michała - Miszy. Może ktoś się jednak zdecyduje...
Ewa Kłobuch - Sro 20 Wrz, 2017

No rzeczywiście trochę głupio, że nikt się nie zgłasza.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group