XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Witolda Gajdy

 Moderator: Tomasz Kowalczyk

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Tomasz Kowalczyk
Administrator
Posty: 4481
Rejestracja: wt 10 cze, 2014

Post autor: Tomasz Kowalczyk »

Forum Literackie "Ogród Ciszy" ogłasza
XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Michała Witolda Gajdy
.


Regulamin

1. Organizatorem Konkursu jest Forum Literackie "Ogród Ciszy" reprezentowane przez Tomasza Kowalczyka.

2. Celem Konkursu jest promocja twórczości poetyckiej.

3. Do Konkursu zaproszeni są wszyscy chętni piszący w języku polskim bez względu na przynależność do związków twórczych, zarówno przed debiutem jak i po nim.

4. Każdy uczestnik, który w momencie ogłoszenia Konkursu ukończył 16 lat, ma prawo zgłosić trzy wiersze własnego autorstwa o dowolnej formie i tematyce, nigdzie wcześniej nienagradzane (za nagradzane uznaje się wszystkie wiersze, które kiedykolwiek zdobyły nagrody bez względu na ich stopień, wyróżnienia, lub inne nagrody okolicznościowe), niewysyłane równolegle na inne konkursy literackie oraz niepublikowane drukiem i w internecie.

5. Utwory winny być napisane czcionką Times New Roman 12 z pojedynczym odstępem między wersami (podwójny po każdej zwrotce). Odstępstwo od ww. reguły może być dopuszczone, gdy wynika to ze specyfiki wiersza. Wiersze winny być wysłane jako jeden załącznik zapisany w plikach "doc", "docx" lub "rtf".

6. Autor może wysłać na Konkurs tylko jeden zestaw wierszy.

7. Uczestnicy przesyłają utwory konkursowe od daty ogłoszenia do 15 października 2023 r. na adres Organizatora Konkursu: sorabia@op.pl

Warunkiem uwzględnienia nadesłanych wierszy jest podanie (tylko do wiadomości Organizatora) imienia i nazwiska w treści maila.

8. Przystąpienie uczestników do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez nich zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie ze stosownymi ustawami o ochronie danych osobowych, a także z oświadczeniem, że nadesłane wiersze są ich autorstwa. Uczestnictwo w Konkursie oznacza ponadto wyrażenie zgody na nieodpłatną prezentację nadesłanych wierszy w wydawnictwach pokonkursowych, prasie, radiu, telewizji, oraz na ich publikację na forum "Ogród Ciszy". Dotyczy to w szczególności tekstów nagrodzonych i wyróżnionych.

9. Z udziału w Konkursie wyłączony jest Organizator.

10. Nadesłane utwory zostaną ocenione przez profesjonalne Jury.

11. Decyzje Jury są ostateczne.

12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 30 listopada 2023 r. na stronie Forum Literackiego "Ogród Ciszy" - www.ogrodciszy.pl i na Facebooku, na stronie "Ogrodu Ciszy".

13. Laureaci Konkursu otrzymają honorowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

14. Spośród wszystkich wierszy rymowanych zostanie przyznana nagroda im. Jana Stanisława Kiczora.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

16. Nieprzestrzeganie przez uczestników postanowień Regulaminu Konkursu będzie skutkowało dyskwalifikacją nadesłanych przez nich tekstów.

17. W sprawach spornych, nieujętych w Regulaminie Konkursu, ostateczne rozstrzygnięcia pozostają w gestii Organizatora.

18. Pod wskazanym adresem e-mail można w razie potrzeby otrzymać dodatkowe informacje.


Organizator - Forum "Ogród Ciszy" - Tomasz Kowalczyk
Ostatnio zmieniony śr 05 lip, 2023 przez Tomasz Kowalczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Każdy jest kowalem własnego losu. Nie każdy Kowalczykiem.